www.eprace.edu.pl » pochodne-cyklodekstryn » Część eksperymentalna » Heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna

Heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna

Syntezę tej pochodnej przeprowadziłem w sposób identyczny jak w przypadku heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryny. Do syntezy użyłem: 5 ml DMF, 0,18 ml merkaptanu etylu, 1,5 ml 3 M roztworu metanolanu sodu w DMF oraz 0, 42 g związku (6) rozpuszczonego w DMF. Przebieg reakcji kontrolowałem za pomocą TLC w układzie heksan: aceton 6:1. Otrzymałem czysty produkt (8) o masie 0, 19 g z wydajnością 52% co potwierdziłem wykonaniem widma 1H NMR i 13C NMR.

Rf=0,34

13C NMR: δ (ppm) 98.44 (C-1), 82.32, 81.92 (C-2, C-4), 81.74, 71.40

(C-3, C-5), 61.53, 58.70 (O-Me), 33.78 (C-6), 27.43 (-S-CH2), 15.07 (-CH3)

TOF MS ES (+) m/z 1662,1 [M + Na]+; wyliczona dla [C70H126O28S7+Na] wynosi 1663,2komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.