www.eprace.edu.pl » pochodne-cyklodekstryn

Synteza wybranych siarkowych pochodnych cyklodekstryn

Autor:

Karol Górski

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

Prof. dr hab. Andrzej Temeriusz

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Warszawski

Kierunek:

Chemia

Data powstania:

2002-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-06-15 00:50:06

Opis pracy:

Celem pracy była synteza modyfikowanych cyklodekstryn, a w szczególności ich amfifilowych pochodnych. Głównym celem było otrzymanie takiej pochodnej, która posiada zdolność chemisorpcji na złocie. Kolejnym etapem pracy było wykonanie badań potwierdzających, że otrzymane pochodne cyklodekstryn są zdolne do tworzenia monowarstwy na powierzchni elektrody złotej.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.