www.eprace.edu.pl » pochodne-cyklodekstryn » spis treści

Synteza wybranych siarkowych pochodnych cyklodekstryn1. Wstęp2. Cel i plan pracy3. Część literaturowa

 3.1. Charakterystyka cyklodekstryn

 3.2. Charakterystyka sulfidów

 3.3. Właściwości monowarstw powstałych w wyniku samoorganizacji cząsteczek sulfidów na elektrodzie złotej4. Badania własne

 4.1. Ochrona grup hydroksylowych –OH(6)

 4.2. Modyfikacja grup hydroksylowych –OH(6)

 4.3. Modyfikacja grup hydroksylowych –OH(2),(3)

 4.4. Badanie właściwości elektrochemicznych tioeterowych pochodnych cyklodekstryn5. Część eksperymentalna

 5.1. Heksakis-(6-tert-butylodimetylosililo)-α-cyklodekstryna

 5.2. Heptakis-(6-tert-butylodimetylosililo)-β-cyklodekstryna

 5.3. Heksakis-(6-tert-butylodimetylosililo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryna

 5.4. Heksakis-(6-tert-butylodimetylosililo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna

 5.5. Heksakis-(6-bromo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryna

 5.6. Heksakis-(6-bromo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna

 5.7. Heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstryna

 5.8. Heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna6. Podsumowanie7. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.