www.eprace.edu.pl » pochodne-cyklodekstryn » Badania własne

Badania własnePodrozdzialy w tym rozdziale:


Ochrona grup hydroksylowych –OH(6)


Modyfikacja grup hydroksylowych –OH(6)


Modyfikacja grup hydroksylowych –OH(2),(3)


Badanie właściwości elektrochemicznych tioeterowych pochodnych cyklodekstryn


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.