www.eprace.edu.pl » pochodne-cyklodekstryn » Wstęp

Wstęp

Cyklodekstryny to wielkopierścieniowe enzymatycznie zmodyfikowane cząsteczki skrobi. Od wielu lat cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko chemików przede wszystkim z uwagi na swe wyjątkowe właściwości kompleksujące, katalityczne, enzymonaśladowcze.

Jedną z ważniejszych właściwości cyklodekstryn jest możliwość tworzenie przez nie kompleksów inkluzyjnych z całą grupą reagentów. Kompleksy te w bardzo istotny sposób zmieniają właściwości chemiczne i fizyczne zinkludowanych cząsteczek (rozpuszczalność, łatwość utleniania) a także mogą chronić je przed różnymi reakcjami chemicznymi.

Dzięki tym właściwościom cyklodekstryny znajdują liczne zastosowania. Służą one do fizykochemicznych modyfikacji wybranych związków, do modyfikacji elektrod, wiązania toksycznych substancji, stabilizacji substancji czułych na działanie światła, temperatury, tlenu. Dzięki tym właściwościom można je wykorzystywać do selektywnego inkludowania innych cząsteczek co ma szerokie zastosowanie w chromatografii do rozdzielania enancjomerów. Znalazły one również szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym jako nośniki różnych leków.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.