www.eprace.edu.pl » pochodne-cyklodekstryn » Cel i plan pracy

Cel i plan pracy

Celem mojej pracy magisterskiej była synteza modyfikowanych cyklodekstryn, a w szczególności ich amfifilowych pochodnych. Głównym celem było otrzymanie takiej pochodnej, która posiada zdolność chemisorpcji na złocie. W tym celu zmodyfikowałem grupy –OH(2),(3) α- i β-cyklodekstryny wprowadzając grupę metylową oraz –OH(6) wprowadzając grupę S-etylową.

Kolejnym etapem mojej pracy było wykonanie badań potwierdzających, że otrzymane pochodne cyklodekstryn są zdolne do tworzenia monowarstwy na powierzchni elektrody złotej.

Otrzymałem następujące związki:

1. Heksakis-(6-tert-butylodimetylosililo)-α-cyklodekstrynę

2. Heptakis-(6-tert-butylodimetylosililo)-β-cyklodekstrynę

3. Heksakis-(6-tert-butylodimetylosililo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstrynę

4. Heptakis-(6-tert-butylodimetylosililo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstrynę

5. Heksakis-(6-bromo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstrynę

6. Heptakis-(6-bromo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstrynę

7. Heksakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-α-cyklodekstrynę

8. Heptakis-(6-S-tioetylo-2,3-di-O-metylo)-β-cyklodekstrynękomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.